×

Få hjelp til småjobbene du ikke rekker å gjøre selv!

Legg ut en småjobb

Ønsker du å jobbe?

Finn en jobb du kan gjøre

Hvordan virker det?

Å få hjelp er enkelt

Legg ut en småjobb

Å legge ut en småjobb er enkelt og gratis. Beskriv oppdraget og sett en pris du mener er fornuftig for jobben.

Velg en hjelper

Du blir kontaktet av hjelpere og kan utveksle spørsmål på vår chat. Velg hjelperen du mener passer best.

Gi karakter

Når småjobben er utført gir du karakter etter hvor fornøyd du er med jobben og opplevelsen.