×

Få hjelp til småjobbene du ikke rekker å gjøre selv!

Legg ut en småjobb

Ønsker du å jobbe?

Finn en jobb du kan gjøre

Hvordan virker det?

Å få hjelp er enkelt

Legg ut en småjobb

Å legge ut en småjobb er enkelt og gratis! Beskriv hva du ønsker gjort og sett en pris du ønsker å betale.

Velg en hjelper

Hjelpere som er interessert vil kontakte deg. Du kommunuserer enkelt med hjelperne og velger ønsket person i din admin.

Gi karakter

Når småjobben er utført gir og mottar du rating etter hvor fornøyd partene er med opplevelsen og jobben.