×

Tjenesteavtale for MinSmåjobb.no


MinSmåjobb.no utvikles og driftes av:

Appos Org. Nr. 921522436 Jacob Kjødes veg. 7
5232 Paradis
E-post: post@appos.no

MinSmåjobb.no driftes under følgende domener:
https://www.minsmajobb.no
https://www.minsmåjobb.no

MinSmåjobb.no er en nettbasert markedsplass som formidler kontakt mellom privatpersoner som ønsker hjelp til småjobber (kjøper) og privatpersoner som ønsker å tilby sin hjelp (hjelper). Våre tjenester er kun tilgjengelig for, og kan kun brukes av personer som i henhold til lokal lovgiving er berettiget til å inngå juridisk bindene avtaler. Appos behandler persondata for å gi en så god brukeropplevelse som mulig.

Appos reserverer seg retten til å stenge din konto uten noen form for begrunnelse. Tjenesten er laget for voksne over 18 år men barn fra 15 år kan registrere seg med foreldres samtykke.

Appos MinSmåjobb-konseptet blir heretter omtalt som MinSmåjobb.no

Når du registrerer deg på MinSmåjobb.no eller tilhørende domener må du hake av for "Jeg godtar vilkårene for bruk av tjenesten". Med dette bekrefter du at du har lest avtalen og godtar avtalevilkårene.


1. PARTER

Kjøper er den personen som ønsker hjelp til et oppdrag
Hjelper er den personen som utfører oppdraget.

2. BETALING & AVGIFTER

MinSmåjobb.no tilbyr ikke betalingsformidling og oppgjør for oppdrag avtales og gjennomføres direkte mellom partene. Hjelper er selv forpliktet til å oppgi inntekter til skattemyndigheter dersom inntekter overstiger skattefri grense.

MinSmåjobb.no tar en avgift for formidling av kontaktinformasjon og belaster vanligvis kun hjelperen som får tildelt oppdraget. Unntak er dersom partene utveksler kontaktinformasjon før hjelper er valgt. I slike tilfeller vil hjelper som har fått eller har delt kontaktinformasjon bli belastet gebyret selv om oppdraget tilfaller noen andre.

Tjenestegebyrer


Mindre enn 500 kr. 39.-
Kr. 501 - 1000 kr. 59.-
Kr. 1001 - 2000 kr. 89.-
Kr. 2001 - 5000 kr. 135.-
Kr. 5001 - 10000 kr. 245.-
Over kr. 10000 kr. 355.-

Kjøper forplikter seg å velge hjelper umiddelbart etter at dette er avtalt mellom partene. Valg av hjelper vil resultere i at tjenestegebyret blir trukket fra hjelperens tilknyttede Vipps konto. – Dersom hjelper ikke blir valgt forbeholder MinSmåjobb.no seg retten å gå igjennom kommunikasjon tilhørende den gjeldende småjobben for å identifisere hvem som har utvekslet kontaktinformasjon.

3. LEVERING

Etter at hjelper er valgt på nettsidene har kjøper og hjelper fullført sine forpliktelser overfor MinSmåjobb.no og har rett til å kommunisere utenfor MinSmåjobb.no

Kjøper skal legge til rette for gjennomføring av tjenesten, herunder stille med nødvendig materiell eller utstyr som er nødvendig for utføring av tjenesten om ikke annet er avtalt mellom partene.

Kjøper og hjelper er innforstått med at MinSmåjobb.no ikke er part i avtalen mellom kjøper og hjelper på annen måte enn å være et medium for kontakt mellom partene.

4. UTEBLIVELSE AV TJENESTELEVERANSE

Dersom hjelper har bekreftet oppdraget, men ikke møter opp kan kjøper kansellere bestillingen. MinSmåjobb.no ́s gebyr tilbakebetales ikke til hjelperen dersom oppmøte ikke var mulig uten gyldig grunn. – Gyldig grunn er sykemelding eller dokumentert force majore.

5. ANGRERETT/AVBESTILLING

Kjøper og hjelper har gjensidig mulighet til å kansellere bestillingen/avtalen.

Dersom kjøper kansellerer en bestilling/avtale under 24 timer før avtalte leveransetidspunkt, kan hjelper kreve en kompensasjon på opptil kr. 500.- for å dekke utgifter til tjenestegebyr og endring i arbeidsplan. MinSmåjobb.no informerer kjøper om at gebyr kan påløpe men hjelper er selv ansvarlig for å kreve beløpet.

Dersom hjelper kansellerer en bestilling/avtale vil ikke MinSmåjobb.no ́s tjenestegebyr bli tilbakebetalt. Partene står fritt til å benytte utvekslet kontaktinfo til å avtale småjobben på et senere tidspunkt.

6. MINSMÅJOBB.NO FORSIKRING/ERSTATNINGSANSVAR

MinSmåjobb.no tilbyr ikke forsikring på oppdrag eller involverte personer. Dersom småjobben er av en slik art at forsikring er nødvendig er partene forpliktet til å selv tegne egnet forsikring.

Utstyr eller materiell som kjøper har satt til disposisjon til utføring av oppdraget er på eget ansvar. Hjelper er ikke økonomisk ansvarlig for skader på lånt utstyr. Kjøper er ansvarlig for at utlånt utstyr er i forskriftsmessig stand og trygt kan betjenes av hjelperen. Utstyr som hjelper bringer til oppdraget er hjelpers eget ansvar og kjøper er ikke økonomisk ansvarlig for skader på medbrakt utstyr.

Partene er ansvarlig for egen helse og sikkerhet og plikter å sette seg inn i regelverk for småjobben som skal utføres. Hjelper plikter å utføre småjobben på en forskriftsmessig og trygg måte og ha egen forsikring i tilfelle skade.

MinSmåjobb.no ́s rolle er kun som kontaktformidler og frasier seg alt ansvar for arbeid og avtaler mellom partene.

7. REKLAMASJON

Kjøper har ansvar for å gi rettledning og instrukser i forhold til utførelsen av oppdraget for å sikre at kvaliteten på arbeidet blir som avtalt.

Dersom hjelper ikke utfører tjenesten som er avtalt i form av omfang eller art etter det som er avtalt via MinSmåjobb.no, har kjøper en reklamasjonsrett.

Hva som er å anse som en mangelfull tjeneste, må ses i lys av at hjelper i utgangspunktet ikke kan forventes å ha verken relevant erfaring eller utdanning.

Kjøper har en 24 timers lang frist for å reklamere direkte overfor hjelper og samtidig informere MinSmåjobb.no skriftlig via epost til post@minsmajobb.no

8. ANGRERETT

Angrefristen er 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått, eller den dag tjenesten først ble levert. Unntak fra angrerett er digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium. Ved påbegynt abonnementsperiode på 30 dager erkjenner du at angrefristen for perioden går tapt.

9. MISLIGHOLD

MinSmåjobb.no bistår ikke partene med oppgjør. Partene avtaler selv hvor og når oppgjøret skal finne sted. Partene er selv ansvarlig for å betale/ få betalt for oppdraget.

Dersom MinSmåjobb.no mislykkes med å trekke tjenestegebyret eller abonnementsavgifter fra brukers vippskonto har Appos rett til å sende faktura og kreve inn beløpet etter Norsk lovgiving. Fakturagebyr og evt. omkostninger ved rettslig innkreving vil påløpe.

Dersom et oppdrag er utført og hjelper ikke får betalt for oppdraget kan dette rapporteres til post@minsmajobb.no. – Vi forbeholder oss retten til umiddelbart utestenge personer som bryter våre tjenesteregler eller bestiller hjelp uten å betale for oppdraget. I alvorlige tilfeller som kommer i konflikt med lover og bestemmelser vil forholdene kunne politianmeldes.

10. PERSONVERN OG PERSONOPPLYSNINGER

Som registrert bruker i MinSmåjobb.no godtar kjøper og hjelper at nødvendig personlig informasjon lagres i MinSmåjobb.no sin database og benyttes internt til publisering og håndtering av oppdrag samt håndheving av tjenestegebyrer.

MinSmåjobb.no vil behandle all informasjon fortrolig og konfidensielt og vil kun bli benyttet internt i MinSmåjobb.no og relaterte tjenester under Appos.

11. GOOGLE EARTH

Vårt nettsted bruker Google Earth kartfunksjoner for transportplanlegger og plassering der småjobb skal utføres. Ved å bruke våre tjenester er du også bundet av Vilkår for bruk av Google Maps og Google Earth og Googles personvernregler

12. VERNETING

Hvis kjøper og hjelper ikke blir enige ved tvist, må saken tas videre. Partene avtaler Oslo tingrett/forliksråd som verneting i tilfelle rettslig tvist. Hvis tvisten gjelder angrerett så kan du klage saken gratis inn for Forbrukertvistutvalget.

Denne tjenesteavtalen forklarer hele forståelsen og enigheten mellom MinSmåjobb.no og deg med hensyn til dens innhold. Den kan ikke, på bakgrunn av at MinSmåjobb.no utstedet den, fortolkes ugunstig mot oss.